Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Uit CROW Verkeersonderzoek
Ga naar: navigatie, zoeken

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (in vaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. Als de kaart in 2020 klaar is, dan kunnen alle overheden deze gebruiken als ondergrond voor uiteenlopende doelen. Bijvoorbeeld voor het inplannen van groenbeheer, het in beeld brengen van de bevolkingssamenstelling, het presenteren van plannen voor stadsvernieuwing of het vastleggen van evacuatieroutes. In feite is de BGT een digitaal bestand met actuele gegevens over de inrichting van Nederland. De BGT wordt ontwikkeld door de overheid. Voor de concrete realisatie werken verschillende overheidsorganisaties intensief samen. De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties maken eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik mogelijk. Door de gegevens in de BGT eenduidig op te slaan, zijn ze herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze gegevens nodig hebben. Opnieuw inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens is dus niet meer nodig.

Verwijzing brondata

https://www.basisregistratiesienm.nl/basisregistraties/grootschalige-topografie

http://pdokviewer.pdok.nl/

Wat wordt gemeten

Alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen worden op een eenduidige manier vastgelegd.

Hoe wordt gemeten

Een aantal landelijke organisaties (zoals het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Rijkswaterstaat, Defensie en ProRail) maken de BGT in samenwerking met verschillende lokale overheidspartijen (gemeenten, provincies, waterschappen). Al deze partijen zijn zogenaamde bronhouders. Zij doen dit onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Al deze partijen zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep BGT, die het ontwerp van de BGT vaststelt. Daarna is het aan de individuele (overheids)organisaties zelf om de topografische gegevens uit hun eigen werkgebied aan te leveren. Iedere organisatie bouwt zijn eigen stukje van de digitale kaart. Samen met andere bronhouders in een gebied wordt zo vormgegeven aan de nieuwe BGT.