Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

Uit CROW Verkeersonderzoek
Ga naar: navigatie, zoeken

De BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Kopieën van al deze gegevens zijn verzameld in een Landelijke Voorziening (BAG LV). Het Kadaster beheert de BAG LV en stelt de gegevens beschikbaar aan organisaties met een publieke taak, instellingen, bedrijven en particulieren.

Inmiddels ( maart 2017) is de BAG (onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties) als Linked Data beschikbaar gesteld door het Kadaster. Nu nog als proefversie maar de verwachting is dat later in 2017 ook de dagelijks geactualiseerde BAG als Linked Data beschikbaar komt. Het voordeel voor gemeenten is dat, zij de BAG-gegevens direct bij de bron kunnen aftappen.

Verwijzing bron data

[1http://statline.cbs.nl]https://www.kadaster.nl/bag

Wat wordt gemeten

De Basisregistratie Adressen bevat alle officiële, als zodanig toegekende, adressen op Nederlands grondgebied.

In de Basisregistratie Gebouwen zijn alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Hoe wordt gemeten

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zijn onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken.