Categorie:Overige databronnen

Uit CROW Verkeersonderzoek
Ga naar: navigatie, zoeken

De categorie Overige Bronnen is samengesteld uit bronnen die (nog) niet direct toegepast worden voor de gepresenteerd beleidsvragen. De reden van niet-toepassing kent verschillende oorzaken: - er kan sprake zijn van en verzamelsite waarin meerdere oosspronkelijke bronbestanden verzameld zijn die al bij de bronnen benoemd zijn - de bron bevat interessante informatie maar is niet direct toepasbeer en veresit verder bewerking (bijvoorbeeld invoer voor verkeersmodellen) - de bron is nog in ontwikkeling en heeft grote poteentie, mar is nog niet operationeel of toepasbaar