Efficiëntere besteding onderhoudsmiddelen

Uit CROW Verkeersonderzoek
Ga naar: navigatie, zoeken

Indicator: Onderhoudskosten per km weginfrastructuur

Inwintechniek/ databron

Inwindoel Nauwkeurigheid Betrouwbaarheid Privacy ongevoeligheid Toekomstperspectief Kosten Actualiteit van de data Review

Voorbeeld toepassing

B7a.png

Onderhoudskosten provinciale wegen 2011

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2011/07/provincies-begroten-1-2-miljard-euro-voor-wegen

Indicator: Onderhoudskosten per km fietsinfrastructuur

Inwintechniek/ databron

Inwindoel Nauwkeurigheid Betrouwbaarheid Privacy ongevoeligheid Toekomstperspectief Kosten Actualiteit van de data Review

Voorbeeld toepassing

B7b.png

Berekening kosten per kilometer fietspad CROW, 2014

http://kpvvdashboard-20.blogspot.nl/2014/10/kosten-en-baten.html

Indicator: Onderhoudskosten VRI's

Om verkeersregelinstallaties (VRI's) goed te laten functioneren, dienen ze onderhouden te worden. Dit betreft zowel het technische onderhoud als de regeling zelf. Zeker als het verkeersaanbod aan verandering onderhevig is, is het vereist de regeling regelmatig aan te passen.

Inwintechniek/ databron

Overzicht van kengetallen is te vinden in een CROW publicatie: Beheerkosten openbare ruimte zie https://www.crow.nl/publicaties/beheerkosten-openbare-ruimte

Er zijn ook commerciële instellingen die kengetallen publiceren. Daarvoor moet wel een abonnement afgesloten worden. Bijvoorbeeld:

http://www.bouwkostenkompas.nl/Costs/Default.aspx?table=CivilTra

Inwindoel Nauwkeurigheid Betrouwbaarheid Privacy ongevoeligheid Toekomstperspectief Kosten Actualiteit van de data Review
CROW Huidig product Beperkte kosten ouder dan 6 maanden Iconen CRW189 uw mening telt 1-13.png Geef hier uw mening
Aantal meningen:

Voorbeeld toepassing

Gemeente Enschede: http://www.raad053.nl/stukken/1723/1/pdf.pdf

Provincie Flevoland: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2013/27-november/12:30/Koepelnotitie-Integraal-Infrabeheerplan/DOCUVITP-1288559-v4-08-Bijlage7-Uitvoeringsstrategie-Verkeersregelinstallaties.pdf