Informatiesysteem knooppunten (OV)

Uit CROW Verkeersonderzoek
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Informatiesysteem Knooppunten

  1. biedt een overzicht van potenties en bijzonderheden in de ruimtelijke ontwikkeling en het OV-netwerk, aan partijen uit de sectoren ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, netwerkbeheer en economische zaken;
  2. levert inzicht voor een integrale ontwikkeling van bereikbaarheid en verstedelijking;
  3. laat gemeenten, regionale overheden en het Rijk met gedeelde kennis makkelijker samenwerken;
  4. stimuleert private ontwikkelpartijen en maatschappelijke organisaties om mee te werken aan het effectief benutten van de kansen van goed bereikbare locaties;
  5. biedt flexibiliteit om verschillende ontwikkelingscenario’s voor wonen te testen ten opzichte van de stationscapaciteit.

Verwijzing brondata

http://deltametropool.nl/nl/informatiesysteem_knooppunten

Wat wordt gemeten

Er zijn tegenwoordig veel gegevens beschikbaar over bereikbaarheid en verstedelijking. Door deze data samen te brengen kunnen nieuwe inzichten gegenereerd worden en beleids-afwegingen beter onderbouwd.

Voorbeeldtoepassing

https://dl.dropboxusercontent.com/u/158404052/20170406%20Folder_Informatiesysteem-Knooppunten.pdf