Koopstromenonderzoek

Uit CROW Verkeersonderzoek
Ga naar: navigatie, zoeken

Waar kopen Nederlanders doorgaans hun dagelijkse en niet dagelijkse boodschappen? Dicht bij huis of zijn ze bereid er voor te reizen? Wat maakt de bezochte aankooplocatie aantrekkelijk? Wat en hoeveel kopen Nederlanders on-line en wat doen ze op zondag in een winkel? Vragen die worden beantwoord met Koopstromenonderzoek.

Met regelmaat worden regionale koopstromenonderzoeken gehouden. Organisatorisch vindt dit veelal plaats onder de paraplu van één of meerdere provincies. Echter, ook individuele gemeenten of regionale samenwerkingsverbanden doen koopstroomonderzoeken.

Verwijzing brondata

http://koopstromen.nl/

Wat wordt gemeten

Koopstromenonderzoek brengt het koopgedrag van consumenten in kaart en laat veranderingen in dit gedrag in tijd en plaats zien. Gegevens over koopgedrag en –beleving bieden zicht op het functioneren van detailhandel en vormen ‘bouwmateriaal’: met gegevens over koopstromen kan gericht worden gewerkt aan een toekomstbestendig winkelaanbod voor inwoners en bezoekers. De koopstromen leveren tevens een beeld van de winkelmobiliteit.

Hoe wordt gemeten

Een random steekproef uit de bevolking wordt benaderd om haar koopgedrag via een vragenlijst te registreren. Veelal worden respondenten benaderd via internet.