LISA

Uit CROW Verkeersonderzoek
Ga naar: navigatie, zoeken

LISA staat voor Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen en is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht.

De kerngegevens per vestiging hebben een ruimtelijke component (adresgegevens) en een sociaal-economische component (werkgelegenheid en economische activiteit).

Verwijzing bron data

https://www.lisa.nl/data/gratis-data

Wat wordt gemeten

Naast Kamer van Koophandel gegevens registreert LISA ook vestigingen van de overheid, het onderwijs, de gezondheidszorg en de vrije beroepsbeoefenaars.

Het totale LISA-bestand telt 1.485.116 vestigingen. Op basis van verschillende zoekcriteria (bijvoorbeeld regionaal, sectoraal of naar bedrijfsgrootte) kunnen uit het LISA-bestand adresgegevens geleverd worden. De volgende gegevens zijn beschikbaar:

  • Naam vestiging
  • Vestigingsadres
  • Correspondentieadres
  • Telefoonnummer
  • Activiteitencode (SBI 2008)
  • Grootteklasse
  • Gemeente-, provincie- en/of COROP-code/naam
  • KvK-nummer (KvK-dossier- en KvK-vestigingsnummer)
  • BAG x,y-coördinaat
  • Overige BAG items, o.a. verblijfsobject ID, oppervlakte

Via de website van LISA kunt u (gratis) statistieken bekijken en downloaden. Het detailniveau van de gegevens is afhankelijk van het geografische niveau. Op gemeenteniveau kunt u informatie opvragen over het totaal aantal vestigingen en werkzame personen voor een vijftal jaren (2012 t/m 2016). Voor de andere niveaus kunt u aanvullend ook sectorale gegevens en gegevens naar grootteklasse selecteren. Voor Nederland zijn de gegevens zelfs beschikbaar vanaf 1996.

Hoe wordt gemeten

Lokaal, regionaal of provinciaal wordt door vele organisaties een vestigingenregister bijgehouden, mede op basis van een uitgebreid werkgelegenheidsonderzoek.