Mobiliteitspanel Nederland (MPN)

Uit CROW Verkeersonderzoek
Ga naar: navigatie, zoeken

Doel van het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) is veranderingen in het verplaatsingsgedrag van een vaste groep mensen en huishoudens in kaart te brengen over een langere periode. Het MPN kan zo de samenhang verkennen tussen wijzigingen in het verplaatsingsgedrag en persoonlijke en huishoudkenmerken en andere mobiliteitsbeïnvloedende factoren, zoals de economische crisis, belastingvoordelen op energiezuinige voertuigen, en de toenemende beschikbaarheid en het gebruik van ICT, oorzaak zijn van veranderingen in mobiliteitsgedrag (Hoogendoorn-Lanser et al. (2015).

Het MPN is gestart in juli 2013. Respondenten van 12 jaar en ouder uit ± 2.500 volledige huishoudens houden gedurende drie dagen hun verplaatsingsgedrag in een dagboekje bij. Van iedere respondent bevat het dagboekje informatie (vervoerwijzen, reisgezelschap, mogelijke vertraging en parkeerkosten) over alle verplaatsingen en ritten die de respondent gemaakt heeft. Naast het dagboekje vullen de respondenten verschillende vragenlijsten in die een schat aan achtergrondinformatie over henzelf en hun huishoudens geven. De vragenlijst en het dagboekje zijn van 2013 tot en met 2016 jaarlijks afgenomen onder dezelfde respondenten.

De MPN-data zijn beschikbaar gesteld aan derden voor wetenschappelijk onderzoek.

Verwijzing bron data

https://www.kimnet.nl/mobiliteitspanel-nederland

https://www.kimnet.nl/binaries/kimnet/documenten/brochures/2015/09/15/factsheet-1-mobiliteitspanel-nederland/factsheet-1-mobiliteitspanel-nederland.pdf

https://www.kimnet.nl/mobiliteitspanel-nederland/inhoud/toegang-tot-de-data

Wat wordt gemeten

verplaatsingen:

  • vervoerwijze
  • motief
  • herkomst
  • bestemming
  • afgelegde afstand
  • reisduur
  • wel/niet samen gereisd
  • evt. parkeerkosten
  • evt. vertraging

Hoe wordt gemeten

Invullen van dagboekje door alle leden van het huishouden (min. 2.000 huishoudens) gedurende 3 opeenvolgende dagen