Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW)

Uit CROW Verkeersonderzoek
Ga naar: navigatie, zoeken

In de Nationale Databank Wegverkeersgegeven (NDW) werken 19 overheden samen aan het inwinnen, opslaan en distribueren van wegverkeersgegevens. De gegevens worden ingezet voor effectief verkeersmanagement, gerichte verkeersinformatie en treffende verkeerskundige analyses. Doel van dit alles is een betere bereikbaarheid, minder files, meer verkeersveiligheid en minder uitstoot van schadelijke stoffen. De gegevens in de NDW-databank worden door de deelnemende overheden ingewonnen voor eigen gebruik. Maar de gegevens worden ook beschikbaar gesteld als open data. Daarmee zijn de gegevens vrij beschikbaar voor hergebruik in toepassingen van derden.

Actuele verkeersgegevens geven een beeld van de actuele verkeerssituatie op de weg. Iedere minuut worden gegevens van ruim 27.000 meetlocaties over ruim 7.100 km rijkswegen, provinciale wegen en doorgaande stedelijke wegen (situatie oktober 2015) in Nederland verzameld en op seconde 42 na de meetminuut naar de afnemers gedistribueerd.

Het gaat om de volgende gegevens:

  • verkeersintensiteit (het aantal voertuigen dat een meetpunt passeert)
  • puntsnelheid (gemiddelde snelheid van voertuigen die een meetpunt passeren)
  • gerealiseerde of geschatte reistijd
  • voertuigcategorie (afgeleid van de lengte van de passerende voertuigen)

NDW bewaart sinds medio 2009 verkeersgegevens over de belangrijkste Nederlandse wegen.

  • Hoe heeft de verkeersdruk zich in de regio ontwikkeld de afgelopen jaren?
  • Hebben de nieuwe maatregelen de reistijd betrouwbaarder gemaakt?

Met behulp van de historische databank en de bijbehorende tools kunnen deze vragen beantwoord worden.

Verwijzing brondata

[1]http://www.ndw.nu/nl/

[2]http://ndwopendata.kxa.nl

[3] http://docs.ndwcloud.nu/ NDW-DOCS is het documentatieportaal voor afnemers van verkeersinformatieproducten van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Het portaal geeft inhoudelijke informatie en extra ondersteuning bij de interpretatie van de verschillende verkeersinformatieproducten.