OpenStreetMap (OSM)

Uit CROW Verkeersonderzoek
Ga naar: navigatie, zoeken

OpenStreetMap, kortweg OSM, is een project met als doel om vrij beschikbare en vrij bewerkbare landkaarten te maken. Wereldwijd wordt informatie over straten, rivieren, grenzen en gebieden verzameld en opgeslagen in een vrij toegankelijke database. Op basis van deze informatie worden toepassingen gebouwd, zoals kaartmateriaal en routeplanners. Iedereen kan er aan meewerken, het invoeren en aanpassen van de informatie steunt volledig op vrijwilligers.

Verwijzing brondata

http://www.openstreetmap.nl/

Wat wordt gemeten

Geografische informatie wordt in OpenStreetMap bijeengebracht.

Hoe wordt gemeten

Niet alleen is de aanwezigheid van informatie van belang voor het bepalen van de bruikbaarheid, ook de mate van nauwkeurigheid en actualiteit is relevant. Voor het berekenen van de stappen in een planning van een route is het voldoende als je weet hoe de straten ten opzichte van elkaar lopen (de topologie moet correct zijn), als je de afstand van die route wilt berekenen is een hogere mate van nauwkeurigheid praktisch. De vrachtwagenchauffeur wil echter wel weer precies de maximale doorrijhoogte van de viaducten onderweg weten. Voor navigatiedoeleinden is een actueel beeld van het wegennet praktisch, terwijl de actuele situatie van de waterwegen niet relevant zijn. De bedrijven die dure kaarten produceren gebruiken daar veelal dure professionele apparatuur (of kopen de geografische informatie in), terwijl veel van de informatie van OpenStreetMap gebaseerd is op niet-professionele apparatuur. Dat maakt de kwaliteit van de informatie niet meteen slecht, de informatie is echter niet te gebruiken in hele specifieke en specialistische situaties. Daar tegenover staat dat veel van de commerciële datasets vaak achter lopen op OpenStreetMap omdat bij die laatste informatie bijna real-time geactualiseerd kan worden.