Privacy ongevoeligheid

Uit CROW Verkeersonderzoek
Ga naar: navigatie, zoeken

De Dikke Van Dale omschrijft privacy als de persoonlijke vrijheid, het ongehinderd, alleen, in eigen kring of met een partner ergens kunnen vertoeven; gelegenheid om zich af te zonderen, om storende invloeden van de buitenwereld te ontgaan, een toestand waarin een mens er zeker van is dat zonder zijn toestemming zo weinig mogelijk andere mensen zich op zijn terrein zullen begeven. Later is dit uitgebreid met: Zelf bepalen wie welke informatie over ons krijgt en de wens onbespied en onbewaakt te leven. Deze laatste aspecten hebben betrekking op de persoonsgegevens. In (verkeers)onderzoek is dit een relevant aspect en kan soms zelfs leiden tot het niet inzetten van bepaalde inwintechnieken en/of databronnen. Veel informatie over wat wel en niet mag is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

De scores kennen een 5-puntsschaal, vormgegeven middels sterren (vijf sterren is geen enkel privacy probleem, één ster betekent dat de data (zeer) veel persoonsgegevens bevat). De scores zijn op basis van expert judgement tot stand gekomen.