Provinciale Werkgelegenheidsenquête (PWE)

Uit CROW Verkeersonderzoek
Ga naar: navigatie, zoeken

In opdracht van regionale overheden worden jaarlijks enquêtes uitgevoerd onder bedrijven en instellingen naar omvang en aard van de werkgelegenheid. 

Verwijzing brondata

Gemeenten kunnen de uitkomsten van het provinciale werkgelegenheidsonderzooek bekijken (zie provinciale websites bv: https://www.gelderland.nl/pwe ).

Verwijzing bron data

[1http://statline.cbs.nl]

Wat wordt gemeten

xxx

Hoe wordt gemeten

Met de werkgelegenheidsenquête wordt inzicht verkregen in de aard, locatie en ontwikkelingen van de werkgelegenheid en bedrijvigheid. Veelal worden alle bedrijven met 5 of meer werkzame personen benaderd, de kleinere bedrijven steekproefsgewijs

Voorbeeld toepassing

https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/06Werk-en-ondernemen/170221_Eerste_cijfers_PWE_2016.pdf