Provinciale verkeerstellingen

Uit CROW Verkeersonderzoek
Ga naar: navigatie, zoeken

Verschillende provincies stellen de gegevens van hun verkeerstellingen beschikbaar via hun website.

Verwijzing brondata

Provinciale websites

Wat wordt gemeten

Intensiteiten van motorvoertuigen (veelal werkdagintensiteiten) , eventueel opgesplitst naar vrachtverkeer en personenautoverkeer. Soms zijn intensiteiten per uur beschikbaar. Daarnaast worden ook incidenteel fietslocaties geteld.

Hoe wordt gemeten

Zowel permanente als tijdelijke telpunten.