Publieksrapportage Rijkswegennet

Uit CROW Verkeersonderzoek
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze rapportage geeft elke vier maanden de ontwikkeling van de doorstroming op het rijkswegennet weer. Daarnaast krijgen werkzaamheden van Rijkswaterstaat gericht op het verbeteren van de doorstroming en de mogelijke hinder die dat veroorzaakt aandacht. De publieksrapportage is er voor burgers, Tweede Kamer en minister.

Verwijzing brondata

https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/onderzoek/publieksrapportage-rijkswegennet.aspx

Een recente versie van de rapportage:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/02/14/publieksrapportage-rijkswegennet-jaaroverzicht-2016

Wat wordt gemeten

In de Publieksrapportage Rijkswegennet vindt u informatie over:

  • het aantal gereden kilometers
  • de filezwaarte
  • de filetop-10 en plannen voor het oplossen van die knelpunten
  • openstellingen van wegen en het effect daarvan op de files
  • wegwerkzaamheden en de hinder voor de weggebruiker
  • geplande wegwerkzaamheden voor de komende 4 maanden en de hinder die hierbij wordt verwacht

Hoe wordt gemeten

Voor de samenstelling van de rapportage worden verschillende bronnen gebruikt. Een belangrijke bron daarbij zijn de gegevens van de vaste lussen in het rijkswegennet.