Weggegevens van Rijkswegen (WEGGEG)

Uit CROW Verkeersonderzoek
Ga naar: navigatie, zoeken

De Weggeg-database bestaat uit administratieve en visueel geïnventariseerde gegevens van rijkswegen.

Verwijzing bron data

https://www.pdok.nl/nl/service/wms-weggegevens-weggeg

Wat wordt gemeten

Het betreft ondermeer de rijstroken en maximum snelheden van Rijkswegen.

https://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/weggeg/productinfo/beschrijvende_documentatie/Gebruikersinformatie_WEGGEG_v2.0.pdf

http://www.geodata.alterra.nl/portalen/datadocs/Handleiding%20Weggeg-shape-bestanden.pdf

Voorbeeld toepassing

De data van ”WEGGEG” wordt gebruikt voor vele doeleinden, bijvoorbeeld:

– verkeersveiligheidsonderzoeken,

– mutaties Nationaal Wegen Bestand,

– beheer van het rijkswegennet en presentatie netwerk,

– data-input voor het Geografisch Informatie Systeem,

– invoer voor diverse verkeerskundige programma's,

– thematische kaarten,

– bijdrage rapportages voor verkeersintensiteiten en filegegevens,

– locatie netwerken.