WiFi

Uit CROW Verkeersonderzoek
Ga naar: navigatie, zoeken

Wifi is een standaard voor draadloze netwerken waarmee verbinding met het internet tot stand kan komen. Het detecteert MAC-adressen (een uniek ID) van mobiele apparaten, zoals smartphones, tablets en laptops. Het doel van Wifi-tracking komt overeen met Bluetooth-tracking en is voor het meten van langzaam verkeer geschikter omdat fietsers en voetgangers Bluetooth vaker uit hebben staan dan automobilisten. Op de meeste apparaten zijn de MAC-adressen uniek (uitzondering IOS8 en Android met een app zoals Pry-Fi) en kunnen op andere plaatsen eveneens worden gedetecteerd. Zo kunnen reistijd en route worden achterhaald.

Een moderne telefoon, die voorzien is van draadloos internet (wifi), zendt periodiek signalen uit die eenvoudig met een sensor zijn waar te nemen. Koppeling en analyse van meerdere waarnemingen door verschillende sensoren leidt tot een route. De tijden van waarneming kunnen gebruikt worden om de verplaatsingssnelheid te bepalen en van daaruit kan een inschatting worden gemaakt van de vervoerwijze. De resolutie van de waarnemingen ligt in de orde grootte van enkele tientallen meters. De nauwkeurigheid hangt tevens sterk af van het aantal gebruikte sensoren.

Wat wordt gemeten

Snelheid, Reistijd op trajecten, Verblijftijd, Bezoekfrequentie, Loopstromen

Hoe wordt gemeten

Het Wifi-meetpunt slaat de ontvangen MAC-adressen van de passerende apparaten op en stuurt die vervolgens, samen met het tijdstip van passeren, naar een centrale server. In een dergelijk verplaatsingsonderzoek komt de privacy niet in het geding, aangezien de onderzoeksgegevens niet worden gekoppeld aan persoonsgegevens. Met de kennis dat meer dan 70 procent van de Nederlanders een smartphone in bezit heeft met de zoekfunctie naar Wifi-netwerken, is het goed mogelijk om fietsers te volgen door middel van Wifi.

Voorbeeld toepassing

http://www.verkeerskunde.nl/Uploads/2015/9/WhitepaperFietsdata.pdf

http://www.cvs-congres.nl/cvspdfdocs_2015/cvs15_079.pdf

https://www.crow.nl/downloads/pdf/bijeenkomsten-congressen/2014/nvc2014/papers-definitief/10-wifi-in-verkeersonderzoek.aspx