Woonmilieus

Uit CROW Verkeersonderzoek
Ga naar: navigatie, zoeken

Het woonmilieu is de combinatie van omgevingskenmerken die de woningkeuze beïnvloedt. Veel factoren spelen een rol: de dichtheid van de omliggende bebouwing, de andere woningtypen en (sociale) samenhang in de buurt, de ligging in de stad en nabijheid van voorzieningen, de parkeergelegenheid in de buurt en het (type) groen in de omgeving van de woning.z

Het woonmilieu is de combinatie van omgevingskenmerken die de woningkeuze beïnvloedt. Veel factoren spelen een rol: de dichtheid van de omliggende bebouwing, de andere woningtypen en (sociale) samenhang in de buurt, de ligging in de stad en nabijheid van voorzieningen, de parkeergelegenheid in de buurt en het (type) groen in de omgeving van de woning.

Door zichtbaar te maken hoe de woonomgeving er uitziet, welke mensen ergens wonen en hoe het gesteld is met de leefbaarheid en het voorzieningenniveau wordt vaak direct duidelijk waar kansen liggen en waar problemen kunnen ontstaan. Hiervoor kan een woonmilieu-indeling worden gebruikt.

Een voorbeeld van een woonmilieu-indeling kent een typering in vijf verschillende woonmilieus, met een verfijning naar 13 verschillende woonmilieus. De indeling in 13 woonmilieus, is de indeling die doorgaans wordt gebruikt om vraag en aanbod naar woonmilieus in kaart te brengen.

Indeling in 5 woonmilieus Indeling in 13 woonmilieus
1. Centrum-stedelijk 1. Centrum-stedelijk plus
2. Centrum-stedelijk
7. Centrum-kleinstedelijk
2. Buiten centrum 3. Stedelijk vooroorlogs
4. Stedelijk naoorlogs compact
5. Stedelijk naoorlogs grondgebonden
8. Kleinstedelijk
3. Groen-stedelijk 6. Groen-stedelijk
9. Groen-kleinstedelijk
4. Centrum-dorps 10. Centrum-dorps
11. Dorps
5. Landelijk wonen 12. Landelijk bereikbaar
13. Landelijk perifeer

De woonmilieutypering kent een onderscheid tussen stedelijke, kleinstedelijke, dorpse en landelijke woonmilieus. Daarbinnen wordt een nader onderscheid gemaakt naar de ligging ten opzichte van centrumfuncties, naar bouwperiode (voor- en naoorlogs), naar dichtheid van de bebouwing (compactvoorbeeld toepassing en grondgebonden) en naar bereikbaarheid (bereikbaar en perifeer). Binnen de indeling in 13 typen bestaat nog een grote verscheidenheid aan woonsferen.

Verwijzing naar voorbeeld / bron data

http://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2013_svds_h02.pdf

http://www.zuidelijkerandstad.nl/sites/www.zuidvleugel.nl/files/documenten/kleurenwaaier_woonmilieus_zuidvleugel.pdf