Meet En Weet

Uit CROW Verkeersonderzoek
Ga naar: navigatie, zoeken

NB: deze wiki biedt eenvoudige toegang tot het aanpassen van de inhoud maar vanwege hack-aanvallen is de automatische-registratie mogelijkheid uitgeschakeld!! Om een account te krijgen neem svp contact op met de technische helpdesk. Vermeld svp in de email:

- een gebruikersnaam (dit mag een bijnaam zijn maar uw echte naam wordt op prijs gesteld);

- de reden waarom u een account wilt.

Een beknopte handleiding voor als u zelf databronnen of inwintechnieken wilt toevoegen vindt u onderaan de landingspagina


Verkeersonderzoek: databronnen en inwintechnieken

Meten is weten.

Gedegen verkeersonderzoek staat aan de basis van een betrouwbaar, veilig en schoon verkeerssysteem. We leven in tijden van overvloed: er komen voortdurend nieuwe inwintechnieken (bv. Navigatiedata, GSM-gegevens, OV-Chipcard, etc.) en slimme analysemethoden bij. Alles lijkt meetbaar. Dat is op zich goed nieuws, maar welke databron of inwintechniek is nu het meest geschikt voor een bepaalde beleidsindicator? Om u daarbij te helpen, biedt deze website overzicht.

Dit gebeurt aan de hand van:

1. Beleidsdoelen- en –indicatoren: Voor een groot aantal beleidsindicatoren is in beeld gebracht welke databronnen en/of inwintechnieken in potentie geschikt zijn. Per beleidsindicator is een beoordeling gegeven van de Nauwkeurigheid, de Betrouwbaarheid, de Privacy ongevoeligheid, het Toekomstperspectief, de Kosten en de Actualiteit van de data;

2. Een lijst van mogelijke databronnen en

3. Een lijst van mogelijke inwintechnieken.

Bijgaande figuur illustreert hoe de verschillende thema’s, doelen en indicatoren samenhangen.


Tabel CRW189 20170425 hvr-12 v2.png

Als gebruiker van deze website heeft u voor iedere combinatie van indicator en databron/inwintechniek de mogelijkheid om uw ervaringen/tips in het veld Review aan te geven. Op deze wijze helpt u mee om de informatie aan te scherpen en up-to-date te houden

Ook kunt u zelf databronnen, technieken en praktijkvoorbeelden toevoegen. U dient zich hiervoor aan te melden. Als u nog geen account heeft aangemaakt kunt u zich eerst registreren (voor beiden: zie knoppen rechtsboven in het scherm). 

Een verantwoording van de werkwijze en opstelling van deze website kunt u vinden in bijgaand Verantwoordingsdocument


Beleidsdoelen

Beleidsthema
Bereikbaarheid.png
Bereikbaarheid
Gezondheid.png
Gezondheid
Veiligheid.png
Veiligheid
Leefomgeving.png
Leefomgeving
Rechtvaardigheid.png
Rechtvaardigheid
Klimaat.png
Klimaat
Gebruik.png
Gebruik
Reistijd deur tot deur waarborgen/verbeteren Beperking wegverkeer Veilig (rij)gedrag Betaalbaarheid van vervoer Gebruik hernieuwbare brandstoffen
Betrouwbare en voorspelbare reistijden Gebruik Active Modes stimuleren Minder/Kortere verplaatsingen
Korte(tere) reistijden naar andere economische regio's/toplocaties Minder stagnatie (weg) verkeer Minder autogebruik
Capaciteit/doorstroming Gebruik van Active Modes stimuleren
Infrastuctuur.png
Infrastructuur
Beschikbaarheid parkeervoorzieningen Schone(re) en Stille(re) voertuigen Veilige netwerken Variatie in voorzieningsniveau Beschikbaarheid van mobiliteit Adaptieve infrastructuur realiseren
Goede kwaliteit weg en fietsinfrastructuur Vermijden vervoer gevaarlijke stoffen in bebouwde kom (Externe Veiligheid) Variatie in woonmilieus Betaalbaar fietsparkeren Ondersteunen EV laadinfrastructuur
Efficiëntere besteding onderhoudsmiddelen Tegengaan van ongevallen Variatie in groenvoorzieningen
Tegengaan van aanrijdingen vrachtwagens in tunnels
Beleving.png
Beleving
(Klanten)tevredenheid modaliteiten waarborgen/verbeteren Welbevinden (geluk) van bewoners Subjectieve veiligheid Verblijfskwaliteit (rondom OV knooppunten) Welbevinden/geluk van bewoners Duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij (vervoer)keuzes van consumenten en bedrijven
Hinder van gemotoriseerd wegverkeer tegengaan/beperken Sociale veiligheid Mening gebruiker van infrastructuur (weg/OV/fiets)

Onderzoeksmethodieken

De website Meet & Weet gaat specifiek in op databronnen en inwintechnieken. Echter om een goed resultaat te behalen, is de onderzoeksmethodiek ook van belang. Het bestaande “Handboek verkeersonderzoek” gaat hier uitgebreid op in. Een overzicht van welke methoden beschikbaar zijn, is hier te vinden.

Lijst Databronnen Inwintechniek


Overige Databronnen